DANH MỤC & DỊCH VỤ
        THƯ VIỆN ẢNH
L?p ??t my mc

L?p R?p Nh X??ng

Khai Bo H?i Quan

 
       GIỚI THIỆU
Cng ty TNHH SX-TM-DV Long Phan l m?t trong nh?ng nh cung ?ng cc d?ch v?Logistics,V?n chuy?n qu?c t?, V?n chuy?n n?i ??aV?i ??i ng? nhn vin giu kinh nghi?m, n?ng ??ng, nhi?t tnh,Long Phan? v ?ang l ??i tc tin c?y c?a nhi?u khch hng l?n trong v ngoi n??c.
Chng ti cam k?t th?c hi?ncc d?ch v?v?i th? t?c nhanh g?n v hi?u qu? nh?t v l?i ch c?a khch hng.
Ngoi ra chng ti c?ng nh?n cung c?p s?n ph?mTi m?m Flexitank?ng gi cho cc m?t hng c?n ch?ng?m, ha ch?tv?i gi c? c?nh tranh v ch?t l??ng t?t nh?t.

Cc d?ch v? chnh c?a Long Phan:

+K khai h?i quan, xin gi?y php v thanh kho?n thu?, xin C/O

+ D?ch v? v?n t?i qu?ct?b?ng ???ng bi?n v ???ng hng khng, ??i l hng tu.
+ V?n chuy?n n?i ??a, b?c x?p hng, gom hng.

M?c tiu ho?t ??ng:

- ??m b?o v khng ng?ng nng cao ch?t l??ng d?ch v?, s?n ph?m v l?i ch c?a khch hng v uy tn c?a cng ty.
-Nng cao ch?t l??ng ??i ng? lnh ??o v nhn vin chuyn nghi?p, c tinh th?n trch nhi?m cao trong m?i ho?t ??ng, lun bi?t ??i m?i v hon thi?n ?? thch ?ng nh?m ??m b?o s? pht tri?n b?n v?ng v ngy cng chuyn nghi?p h?n.
LONG PHAN TRN TR?NG KNH CHO V HN H?NH ???C H?P TC
 
HỒ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr Qu?: 0903306938
Yahoo Messenger!
Hotline: 0903306938
Yahoo Messenger!
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

THỐNG KÊ
 
CNG TY TNHH S?N XU?T - TH??NG M?I - D?CH V? LONG PHAN
205A Nguy?n X, P. 26, Q. Bnh Th?nh, TP. HCM
?T: 08. 54452841 - 54452842 - 54452843 , Fax: 08. 5445 4168
Hotline: 0903 306 938 
Email: info@longphanvn.com - quephan@longphanvn.com

 
Copyright 2009 Allright Reserved by LONG PHAN CO.,LTD. Developed by : APH co.,ltd