DANH MỤC & DỊCH VỤ
        THƯ VIỆN ẢNH
L?p ??t my mc

L?p R?p Nh X??ng

Khai Bo H?i Quan

 
    L?p ??t My mc Nh x??ng
D?ch v? l?p ??t My mc, V?n phng, Nh x??ng

Cng ty TNHH SX-TM-DV Long Phan l cng ty giu kinh nghi?m t?i Vi?t Nam cung c?p cho khch hng m?t chu?i cc D?CH V? K? THU?T CHO NH MY CNG NGHI?P - V?N PHNG:

1.GIA CNG CH? T?O
- Nh thp ti?n ch?, nh bao( che), nh kho
- Khung , gi ?? cc thi?t b? cng nghi?p
- Sn tho tc
- H? th?ng ???ng ?ng CN, H? th?ng thng gi
- Xe ??y, xe ko hng ha
- My mc TB th s? ph?c v? xy d?ng : xe ra, xe thng
2..L?P MY
- L?p my
- L?p dy chuy?n s?n xu?t v cc thi?t b? cng nghi?p
- L?p ??t cc h? th?ng ph? tr?,t?i ?u ha hi?u qu? lm vi?c c?a cc thi?t b?
- L?p ??t h? th?ng ?i?n,n??c,thng gi,?i?u ha,camera gim st,h? th?ng phng chy, ch?a chy
3.B?O TR ,B?O D??NG CNG NGHI?P l B?O D??NG TR?N GI NH MY

- H? th?ng ?i?n cng nghi?p
- H? th?ng kh gas, ???ng ?ng kh nn
- H? th?ng n??c sinh ho?t v ???ng ?ng n??c cung c?p cho cc my mc, thi?t b?.
- H? th?ng ?i?u ha trung tm
- H? th?ng PCCC Cng nghi?p
- Dy chuy?n s?n xu?t
- H? th?ng nh x??ng
- H? th?ng thng gi CN
- Cc h? th?ng ph? tr? khc
4.DI CHUY?N NH MY l M? R?NG NH MY , NH X??NG
- Tho d? v v? sinh my mc, dy chuy?n
- ?ng gi v v?n chuy?n
- L?p ??t t?i v? tr m?i

   Liên hệ trực tuyến với chúng tôi
 
HỒ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr Qu?: 0903306938
Yahoo Messenger!
Hotline: 0903306938
Yahoo Messenger!
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

THỐNG KÊ
 
CNG TY TNHH S?N XU?T - TH??NG M?I - D?CH V? LONG PHAN
205A Nguy?n X, P. 26, Q. Bnh Th?nh, TP. HCM
?T: 08. 54452841 - 54452842 - 54452843 , Fax: 08. 5445 4168
Hotline: 0903 306 938 
Email: info@longphanvn.com - quephan@longphanvn.com

 
Copyright 2009 Allright Reserved by LONG PHAN CO.,LTD. Developed by : APH co.,ltd