DANH MỤC & DỊCH VỤ
        THƯ VIỆN ẢNH
L?p ??t my mc

L?p R?p Nh X??ng

Khai Bo H?i Quan

 
    Khai bo H?i quan
D?ch v? Khai bo H?i Quan ( Thng quan )

??i v?i hng ho xu?t nh?p kh?u, khai bo h?i quan l m?t trong nh?ng khu v cng quan tr?ng. Trong qu trnh lm th? t?c h?i quan, nhi?u v?n ?? pht sinh c th? n?m ngoi d? ki?n c?a doanh nghi?p, khi ? ?i h?i ph?i c s? linh ho?t ?? gi?i quy?t cc v?n ?? m?t cch ?u vi?t nh?t. V?i ??i ng? chuyn vin gi?i v? nghi?p v?, t?n tm v?i cng vi?c, am hi?u v? h? th?ng Lu?t h?i quan Vi?t nam v Qu?c t? Long Phan cung c?p cho cc doanh nghi?p m?t d?ch v? c ch?t l??ng t?t nh?t t? vi?c t? v?n ??n vi?c th?c hi?n ?? c th? ??m b?o thng quan m?t cch nhanh nh?t.

+Cc d?ch v? t? v?n h?i quan:

Th? t?c thng quan ??i v?i t?t c? cc lo?i hnh hng ho xu?t nh?p kh?u: hng kinh doanh, hng vi?n tr?, hng d? n, hng tri?n lm, hng qu c?nh, hng t?m nh?p-ti xu?t, hng t?m xu?t-ti nh?p, v hng phi m?u d?ch.

T? v?n v? khai h?i quan, tnh thu?, p m, p gi h?i quan v cc chnh sch thu? khc c lin quan

T? v?n cc v?n ?? lin quan v? xu?t nh?p kh?u v th? t?c h?i quan c?a cc n??c khc n?i c hng Vi?t Nam xu?t kh?u ??n

+Cc d?ch v? h?i quan:

  • Xc ??nh gi hng ha.
  • Phn lo?i hng ha.
  • Tnh thu? v p m thu? ph h?p
  • Th? t?c hng ha xu?t nh?p kh?u.
  • Th? t?c giao nh?n t?i C?ng.

M?i chi ti?t vui lng lin h?:
CTY TNHH SX-TM-DV LONG PHAN
403 C3 Chu V?n An, P.26, Q. Bnh Th?nh, TP.HCM
?T: 08. 4452841 - 4452842 - 4452843 , Fax: 08. 4452844
Email: info@longphanvn.com - quephan@longphanvn.com
Hotline: 0903 306 938

   Liên hệ trực tuyến với chúng tôi
 
HỒ TRỢ TRỰC TUYẾN
Mr Qu?: 0903306938
Yahoo Messenger!
Hotline: 0903306938
Yahoo Messenger!
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

THỐNG KÊ
 
CNG TY TNHH S?N XU?T - TH??NG M?I - D?CH V? LONG PHAN
205A Nguy?n X, P. 26, Q. Bnh Th?nh, TP. HCM
?T: 08. 54452841 - 54452842 - 54452843 , Fax: 08. 5445 4168
Hotline: 0903 306 938 
Email: info@longphanvn.com - quephan@longphanvn.com

 
Copyright 2009 Allright Reserved by LONG PHAN CO.,LTD. Developed by : APH co.,ltd